Portfolio

KleurrijkWonen (implementatie Klant Contact Center)

logo

Het project omvatte de implementatie van het Klant Contact Center. Suitcase Consultancy vervulde de rol van adviseur voor de leverancier Kubion. Met name de kennis van Suitcase m.b.t. de processen en het primaire systeem van de KleurrijkWonen  (ViewPoint) hadden een absolute toegevoegde waarden voor het welslagen van het project.

 

Vechthorst NieuwLeusen (projectadvies)

vhtlogo

Het project omvatte het adviseren van de organisatie in de keuze voor een ICT partner op het gebied van beheer en onderhoud van de infrastructuur.

 

 

 

 

Rijnhart Wonen (Implementatie primair ICT omgeving)

130_88

Het project bij Rijnhart Wonen betrof het begleiden van de organisatie naar een nieuwe ICT omgeving. In algemene zin had Rijhart Wonen het volgende geformuleerd. “De belangrijkste aandachtsgebieden van het nieuwe werken de technologie /
ICT, de fysieke werkomgeving / plaats en de mens / het gedrag.”
Rijnhart Wonen had hierbij het focus gelegd op met name het sturen op output en het tijds- en plaats onafhankelijk werken. Voor het project had het grote gevolgen waar rekening mee diende te worden gehouden en die met name voor de medewerkers een grote omslag in denken en werken betekende. Mensen die al jaren een vaste routine volgde moesten naast de bestaande (vertrouwde) taken ook langzaam over gaan naar het “nieuwe werken”.

In de projectuitvoering betekende dit het volgende:

– plek waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, zijn niet of veel minder van belang:
– iedereen is in staat om ook op locatie bij de klant over digitale informatie te beschikken;
· de interne bereikbaarheid neemt een belangrijke plaats in;
· er (moeten)meer gegevens (digitaal) vast worden gelegd in daartoe bestemde systemen.

Suitcase Consultancy heeft het project naar volle tevredenheid van de klant geklaard binnen de beschikbare tijd en het budget.

 

Adelaarshof (productpresentatie nieuwbouw)

Vraagstelling van de klant: een korte filmpitch die de toekomstige klant meeneemt in het toekomstige project. Een sfeerbeeld creëren waarin een overzicht wordt gegeven van de mogelijkheden, de keuzes en locatie.

Corpoflex (filmpitch)

Vraagstelling van de klant: een korte filmpitch die de voordelen laat zien van een bijzondere, georganiseerde en aangename manier van flexwerken georiënteerd op het slimme werken 3.0 en kennisdelen in de woningcorporatiesector.

Benchmark (filmpitch)

Vraagstelling van de klant: de meervoudigheid, de mogelijkheden en de toepasbaarheid voor organisaties van meetinstrument Benchmark aansprekend te verbeelden.

We Quit mail (filmpitch)

Vraagstelling van de klant: een korte impressie van een ‘We quit mail meet-up’ in Amsterdam die een aantal voordelen laat zien van WQM# beweging ten gunste van het slimme werken 3.0

 

 

VHV-Solutions (advisering en vormgeving webconcept, copywriting webteksten en flyerteksten)

Website VHV (2)Vraagstelling van de klant: een website die de veelzijdigheid en de mogelijkheden laat zien van het platform in tekst, beeld en “feel”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saskia Nijhof (Webconcept)

websitessaskia nijhof 575Fotografe Saskia Nijhof vroeg een stijlvolle website die bij haar past en die recht doet aan de diversiteit van haar fotowerk, met de mogelijkheid voor bezoekers om te reageren op haar werk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Suitcase Snapshots (Webconcept en expositie)

website suitcase  snapshots Vijf vrijetijdsfotografen  presenteren hun werk door middel van deze website en een bijbehorende expositie in de Kofferbak in Kampen.