Suitcase Consultancy

VisionSuitcase Concultancy adviseert, co-creëert en verbind met een bruisende energie….

Consultancy is een breed begrip en binnen Suitcase wordt daaronder o.a. ICT advies, projectmanagement en projectleiding  gevat. Waarom Suitcase Solutions betrekken binnen complexe projecten en strategieën.

Het zijn veelal specialistische taken en werkzaamheden, doorgaans tijdelijk, en het vereist competenties die verder gaan dan de dagelijkse werkzaamheden binnen een “staande” organisatie.

Suitcase Consultancy is gespecialiseerd in de vastgoedsector die geconfronteerd wordt met complexe ICT vraagstukken. Met de specialistische kennis en gecombineerde ervaring van de mensen binnen Suitcase haalt u ervaring in huis en de grote mate van zekerheid dat projecten binnen budget worden uitgevoerd en opgeleverd.  Suitcase Solutions staat voor individuele begeleiding en zoekt oplossingen. Vooral door te kiezen voor samenwerking tussen klant en leveranciers in een team worden goede resultaten verkregen met een hoge mate van acceptatie.

 

 

 

Enkele herkenbare succes- en faalfactoren op een rijtje:

  • Het gebruik van (complexe) tools;
  • Werkethiek/stijl (niet) aangepast aan de organisatie;
  • Doelgericht te werk gaan zonder (of met weinig) gebruik van tooling;
  • Over structurering of te weinig structurering.

Suitcase Consultancy staat voor heldere projectbeheersing, team samenwerking, duidelijke projectgrenzen, effectief en doelgericht werken. Betrokkenen, medewerkers en management zijn dan optimaal deelgenoot en beschikken over een transparant inzicht in voortgang en doelmatigheid van het project.